fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

(ULTIMA ORĂ) Prefectura Hunedoara pierde primul proces în cazul azilelor fără licență. Judecătoria Deva a respins emiterea unei ordonanțe președințiale în cazul Asociației „Casa Divină”, din Cristur (MOTIVARE)

Prefectura Hunedoara și AJPIS Hunedoara pierd primul proces în cazul azilelor fără licență. Judecătoria Deva a decis, în urmă cu puțin timp, să respingă cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale în cazul Asociației „Casa Divină”, din Cristur, solicitare făcută pentru ca autoritățile să îi poată prelua pe vârstnicii prezenți acolo.

Instanța a considerat că Prefectura și AJPIS Hunedoara nu au dovedit refuzul Asociației „Casa Divină” de a le permite accesul în azil și, spune Judecătoria Deva în decizie, nici nu au invocat un astfel de refuz.

„(…) o cerere de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale este admisibilă doar atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe: existenţa aparenţei dreptului în favoarea reclamantului, caracterul provizoriu al măsurilor, existenţa unor cazuri grabnice şi neprejudecarea fondului. Având în vedere starea de fapt ce reiese din analiza materialului probator administrat în cauză, coroborat cu susţineri necontestate ale părţilor, instanţa apreciază ca nefiind îndeplinită prima condiţie enunţată mai sus, respectiv aceea a existenţei aparenţei dreptului în favoarea reclamantelor, pentru motivele care vor fi expuse în continuare.

Fără a prezenta o relevanţă deosebită istoricul contravenţional al asociaţiei pârâte sau împrejurarea dacă în prezent aceasta funcţionează sau nu în mod legal, aceste aspecte fiind străine de obiectul cauzei, este evident că accesul reclamantelor trebuie permis de furnizorul de servicii sociale pentru realizarea, în mod legal, a verificărilor şi a demersurilor pe care acestea sunt abilitate să le efectueze, în baza atribuţiilor ce le revin potrivit legii.

Desigur, trebuie ţinut cont şi de faptul că, în măsura în care beneficiarii serviciilor sociale au capacitate deplină de exerciţiu, orice măsură cu caracter medical cu privire la aceştia nu poate fi luată fără consimţământul persoanelor vizate. Astfel, din moment ce se solicită obligarea pârâtei să permită accesul reclamantelor la punctul acesteia de lucru, în vederea examinării medicale a persoanelor vârstnice identificate acolo, în vederea transportării acestora la unităţi spitaliceşti, precum şi în vederea relocării acestora în centre rezidenţiale autorizate şi licenţiate, dacă va fi cazul, demersuri ce se vor realiza prin concursul autorităţilor publice competente, rezultă că dreptul reclamantelor a cărui aparenţă se verifică este acela de a obţine obligarea pârâtei să le permită accesul în locaţia în care aceasta prestează serviciile sociale.

Situaţia premisă pentru existenţa (aparenţei) acestui drept este, în mod evident, refuzul pârâtei de a permite accesul la punctul său de lucru, în vederea realizării demersurilor la care fac reclamantele referire. Or, reclamantele nu numai că nu au dovedit refuzul pârâtei de a le permite accesul pentru realizarea respectivelor demersuri, ci nici măcar nu au invocat un astfel de refuz din partea furnizorului de servicii sociale”, se arată în motivarea magistraților de la Judecătoria Deva.

Asociația „Casa Divină”, în apărare, a susținut că niciodată nu a refuzat accesulAJPIS Hunedoara pe proprietatea sa.

„Mai mult, pârâta a susţinut că nu s-a pus în niciun moment problema vreunui refuz din partea sa în a permite reclamantelor accesul, drept dovadă stând în special procesul-verbal de control nr. 5551 – AJPIS HD/202 – SIS/13.07.2023, în care s-au consemnat rezultatele ultimului control comun realizat la punctul de lucru al pârâtei, cu mai puţin de o săptămână anterior solicitării emiterii ordonanţei, şi din care reiese că reclamanta Agenţia Judeţeană pentru Plăți şi Inspecţie Socială Hunedoara a avut acces la locaţia pârâtei, împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii publice, ocazie cu care s-au identificat un număr de 17 persoane vârstnice, beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de asociaţia pârâtă.

Mai mult, la termenul din data de 25.07.2023, la interpelarea instanţei, reclamantele au arătat că, ulterior controlului comun din data de 13.07.2023, nu s-a mai încercat efectuarea examinării medicale a persoanelor vârstnice identificate acolo, în vederea transportării acestora la unităţi spitaliceşti, precum şi în vederea relocării acestora în centre rezidenţiale autorizate şi licenţiate, dacă va fi cazul, nesolicitând, de altfel, acordul pârâtei în acest sens. Astfel, din moment ce nu este îndeplinită condiţia existenţei aparenţei dreptului în favoarea reclamantelor, nu se mai impune analizarea celorlalte condiţii cumulative impuse de art. 997 alin. 1 C.proc.civ. pentru emiterea ordonanţei preşedinţiale. Desigur, în măsura în care, în viitor, reclamantele vor dovedi refuzul pârâtei de permitere a accesului în vederea realizării demersurilor vizate, fiind vorba despre o situaţie de fapt diferită, se va putea solicita din nou emiterea unei ordonanţe preşedinţiale, având acelaşi obiect, fără a se pune problema autorităţii de lucru judecat, conform art. 1002 alin. 1 C.proc.civ..”, se mai arată în motivarea Judecătoriei Deva. 

Prefectura Hunedoara a depus, la mijlocul lunii iulie, trei ordonanțe președințiale pentru a scoate persoanele vârstnice din trei azile din județul Hunedoara. Două dintre centrele rezidențiale funcționează fără a avea licență, iar unul este funcționează în mod clandestin, în baza unor contracte de închiriere, încheiate cu proprietarii imobilului. Centrele care funcționează fără licență sunt la Cristur și Băcia, iar cel clandestin este în Deva. 40 de oameni vârstnici sunt în cele trei centre.

Sentința nu este definitivă, ci poate fi atacată cu apel în cinci zile.

Mâine, 27 iulie, instanța va judeca cererea de emitere a unei ordonanțe președințile în cazul azilului clandestin, din Deva, reprezentat de Asociația „Alexandru Ciuhat”, iar în data de 3 august cererea care privește azilul fără licență de la Băcia, gestionat de Asociația „Pridvorul”.

Sursa foto: servuspress.ro

Citește și:

Prefectura a depus ordonanță președințială pentru scoaterea persoanelor vârstnice din trei azile din județul Hunedoara. Două dintre ele nu au licență, iar unul funcționează clandestin

1 thought on “(ULTIMA ORĂ) Prefectura Hunedoara pierde primul proces în cazul azilelor fără licență. Judecătoria Deva a respins emiterea unei ordonanțe președințiale în cazul Asociației „Casa Divină”, din Cristur (MOTIVARE)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *