fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

Sindicatul „Solidaritatea” din Termocentrala Mintia a fost dizolvat de Tribunalul Hunedoara. Ultima scrisoare deschisă a sindicatului, adresată seniorilor PNL

Sindicatul „Solidaritatea” din Termocentrala Mintia a fost dizolvat, în data de 6 aprilie 2023, printr-o decizie definitivă a Tribunalului  Hunedoara. Instanța a menținut decizia Judecătoriei Deva, luată în data de 19.10.2022.

În luna septembrie 2021, la două luni după disponibilizarea tuturor angajaților de la Termocentrala Mintia, Complexul Energetic Hunedoara, prin administratorul judiciar Expert Insolvență SPRL, cerea dizolvarea sindicatului „Solidaritatea”. Motivele care au stat la baza acestei cereri, potrivit motivării Judecătoriei Deva, au fost următoarele:

„Reclamanta a arătat că, începând cu data de 27.07.2021, la sucursala Electrocentrale Deva-Mintia nu mai figurează angajat niciun salariat al CEH SA, la nivelul acestui activ energetic fiind implementate doar măsuri de pază și protecție a patrimoniului prin operatori economici specializați în domeniu. (…) Reclamanta a arătat că pârâta nu mai întrunește condițiile minime de constituire a unui sindicat și anume: – organizația de sindicat nu mai deține niciun membru;

– foștii salariați care au aderat la organizația de sindicat Solidaritatea nu mai întrunesc calitatea de salariat/angajat;

– deoarece în contextul prezentat nu mai sunt întrunite cerințele ce definesc o organizație de sindicat, și anume, formă de organizare voluntară a angajaților în scopul apărării drepturilor și promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale în relația cu angajatorul (art. 1 lit. w Legea 62/2011);

– întrucât foștii membri de sindicat și-au pierdut calitatea de persoane încadrate cu contract individual de muncă ( art. 3 alin. 1 -Legea 62/2011);

– deoarece nu mai este întrunită nici cerința minimă și anume un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate (art. 3 alin. 2). ##### în vedere faptul că:

imediat după oprirea funcționării termocentralei Mintia, președintele pârâtei, domnul Iștoc Cristian nu a procedat la predarea inventarului și bunurilor puse la dispoziție și nici a spațiilor în cauză;

– deoarece continuă să emită adrese și sesizări în numele organizației de sindicat, invocând fără drept, o calitate care nu mai este susținută legal;

– întrucât perturbă activitatea personalului ce prestează servicii aferente protecției și pazei patrimoniului, prin șicanări repetate și încercări de pătrundere frauduloasă în sediul societății la spațiile ce i-au fost încredințate în trecut”, susțineau reprezentanții CEH, în cererea de chemare în judecată, potrivit motivării instanței Judecătoriei Deva. 

Magistrații Judecătoriei Deva au dat câștig de cauză reprezentanților CEH, dizolvând astfel Sindicatul „Solidaritatea”.

„În drept, potrivit art. 40 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, «În cazul în care o organizaţie sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire, orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză, în baza unei cereri motivate.» Conform art. 3 alin. (2) din același act normativ «pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.»

Astfel, instanța constată că, pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate, iar o persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelaşi angajator. Potrivit art. 17 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011 «judecătoria este obligată să ţină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea şi sediul sindicatului, numele şi prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de înscriere». Raportat la textele de lege invocate, având în vedere actele depuse, precum şi faptul că Sindicatul Solidaritatea Hunedoara nu mai întruneşte numărul necesar de membri pentru constituire, instanţa consideră că cererea de dizolvare este întemeiată, urmând a o admite”, se arată în motivarea Judecătoriei Deva.

Decizia instanței de la Deva a fost menținută de Tribunalul Hunedoara, care a respins apelul făcut de Sindicatul Solidaritatea, în data de 6 aprilie 2023.

„Respinge ca nefondat apelul civil declarat de pârâtul SINDICATUL SOLIDARITATEA HUNEDOARA împotriva sentinţei civile nr. 2096/2022 pronunţate de Judecătoria Deva, judeţul Hunedoara. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 06.04.2023.

Cristian Iștoc, președintele Sindicatului „Solidaritatea” spune că sindicatul mai are încă 62 de membri, Dintre aceștia, o mică parte s-a reangajat, dar majoritatea sunt șomeri.

„Noua lege a dialogului precizează că șomerii pot fi înscriși în sindicat. Iar vechea lege nu interzicea. Constituția garantează însă dreptul la asociere”, spune Cristian Iștoc.

Ultima scrisoare deschisă a Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, adresată seniorilor PNL

blank

blank

blank

Foto: Cristian Iștoc, președintele Sindicatului  „Solidaritatea” (arhivă)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *