fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

REZULTATE BACALAUREAT, în județul Hunedoara. Doar doi elevi au obținut media 10

Doar doi elevi din județul Hunedoara au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Unul dintre elevi provine de la Colegiul Național „Iancu de Hunedoara, din muncipiul Hunedoara, iar celălalt de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani.

Vezi aici rezultatele la BACALAUREAT 2023, în județul Hunedoara.

Elevii trebuie să utilizeze codul de candidat pentru a afla ce notă au luat la Bacalaureat. Elevii nemulţumiţi de notele la Bacalaureat 2023 pot depune contestaţie la centrele de examen sau prin mijloace electronice între orele 12:00 – 18:00.

Cum pot face contestaţie cei care sunt nemulţumiţi de notele de la BAC 2023

În 3 iulie, când sunt afişate primele rezultate, se depun şi contestaţiile. Cei nemulţumiţi de notele primite pot solicita recorectarea lucrărilor, depunând contestaţiile în intrevalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Acestea vor fi soluţionate între 4 şi 6 iulie 2023.

După încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele iniţiale. Dacă se observă o diferenţă mai mare de un punct, se numeşte o nouă comisie de evaluare, iar nota oferită de această a doua comisie va fi şi cea finală. Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Candidații care promovează examenul de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior, în țară sau în străinătate, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.

Rezultatele finale la BAC 2023 se vor afişa pe 7 iulie

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

  • au susţinut probele de evaluare a competenţelor
  • au susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puţin media 6 la probele scrise.

Comunicarea rezultatelor obținute la bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia. Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit” / „respins” / „neprezentat” / „eliminat din examen”, după caz.

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 7 iulie. Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații, ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *