fbpx
 • 0747.305.190
 • redactie@stiridinhunedoara.ro
 • Deva, județul Hunedoara

Peste 525 de milioane de euro vor ajunge în județul Hunedoara prin Programul de Tranziție Justă

Întâlnire de lucru, ieri, la Petroșani, între reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, ai Agenției de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu potențialii beneficiari ai Programului de Tranziție Justă din Hunedoara.

Programul de Tranziție Justă este orientat către zonele care au avut de suferit de pe urma închiderii minelor sau rafinăriilor și are ca obiectiv principal generarea de locuri de muncă durabile și sigure și sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului.
Consiliul Județean Hunedoara a fost implicat direct în elaborarea PLANULUI TERITORIAL PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA (PTTJ) începând cu anul 2021, când a început procesul de consultare publică și au fost făcuți primii pași în elaborarea acestuia.

PTTJ a fost elaborat de către un Grup de Lucru în care Autoritatea centrală care a coordonat procesul de elaborare a Planurilor Teritoriale pentru Tranziție Justă – PTTJ este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – MIPE, Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a avut rol de coordonator regional, Consiliul Județean Hunedoara de coordonator al Grupului de Lucru Județean.

„În județul Hunedoara vor ajunge în total 525,7 milioane de euro din totalul de 2,5 miliarde alocate celor șase județe incluse în program.
Suntem pregătiți să utilizăm în mod coerent și integrat banii europeni, astfel încât să asigurăm generațiilor viitoare garanția accesului la formare și reconversie profesională, la noi locuri de muncă, să contribuim substanțial la creșterea calității vieții populației în aceste teritorii. Ne asigurăm, conform dezideratului european specific tranziției juste, că nu lăsăm pe nimeni în urmă!
Încurajăm mediul de afaceri și toți potențialii beneficiari să urmărească pagina de internet a Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene si a ADR Vest, unde vor fi publicate Calendarul Apelurilor de Proiecte și Ghidurile de finanțare în vederea depunerii unor proiecte de succes cu impact în dezvoltarea județului.
Vor fi 87 de apeluri de proiecte, iar primele vor viza investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, prin acordarea de granturi”, a declarat, aseară, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Mecanismul pentru o Tranziție Justă sprijină exclusiv următoarele activități:

 • investiții productive în IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi noi, care conduc la diversificare economică, modernizare și reconversie;
 • investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță, care să conducă la crearea de locuri de muncă;
 • investiții în activități de cercetare și inovare, inclusiv de către universități și instituții publice de cercetare, și încurajarea transferului de tehnologii avansate;
 • investiții în implementarea tehnologiei, precum și în sisteme și infrastructuri pentru energie curată la prețuri accesibile, inclusiv tehnologii de stocare a energiei și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • investiții în energie regenerabilă, în conformitate cu Directiva privind energia regenerabilă (UE) 2018/2001, inclusiv criteriile de durabilitate stabilite în aceasta, și în eficiența energetică, inclusiv în scopul reducerii sărăciei energetice;
 • investiții în mobilitate locală inteligentă și durabilă, inclusiv decarbonizarea sectorului de transport local și a infrastructurii acestuia;
 • investiții în reabilitarea și modernizarea rețelelor de termoficare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a sistemelor de termoficare și investiții în producția de căldură, cu condiția ca acestea să fie furnizate exclusiv din surse de energie regenerabile;
 • investiții în digitalizare, inovare digitală și conectivitate digitală;
 • investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor industriale dezafectate, restaurarea terenurilor și inclusiv, dacă este necesar, infrastructura verde și proiectele de reconversie, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”;
 • investiții în îmbunătățirea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea, reducerea, eficientizarea resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea deșeurilor;
 • perfecționare și recalificare a lucrătorilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • asistență în căutarea unui loc de muncă pentru solicitanții de locuri de muncă;
 • includerea activă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • asistență tehnică;
 • alte activități în domeniile educației și incluziunii sociale, inclusiv,acolo unde este justificat în mod corespunzător, infrastructura în scopul centrelor de formare, al instituțiilor de îngrijire a copiilor și apersoanelor în vârstă, astfel cum se indică în planurile de tranziție justă teritorială.

NU SE POT FINANȚA prin Mecanismul pentru o Tranziție Justă

 • dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
 • fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din
  tutun;
 • întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei,
  cu excepția cazului în care sunt autorizate în temeiul normelor temporare privind ajutorul de stat stabilite pentru a aborda circumstanțe excepționale sau în cadrul ajutorului de minimis pentru a sprijini investițiile care reduc costurile energetice contextul procesului de tranziție energetică;
 • investiții legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, depozitarea sau arderea combustibililor fosili.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *