fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

Persoanele vulnerabile pot primi ajutor pentru plata chiriei din partea Direcției de Asistență Socială Deva. Sumele pot ajunge chiar și la 1.400 de lei, lunar, în primul an

Direcția de Asistență Socială (DAS) Deva oferă sprijin pentru plata chiriei persoanelor vulnerabile, pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum 36 de luni. Ajutorul poate ajunge chiar și până la 1.400 de lei, lunar, în primul an, în funcție de punctajul obținut.

Cine poate beneficia de acest sprijin

Persoanele care pot beneficia de sprijin din partea DAS Deva fac parte din următoarele patru categorii vulnerabile:

Victimele violențelor domestice;
Tinerii de până în 35 de ani, care provin din structuri rezidențiale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara (singuri sau cu familia);
Persoanele singure ori familiile aflate în evidența DAS Deva – care, în urma anchetei sociale, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială;
Tinerii sub 35 de ani (singuri sau cu familia), care, deși au loc de muncă, nu dispun de venituri suficiente pentru a închiria sau achiziționa o locuință în condițiile pieței;

Ce condiții trebuie îndeplinite cumulativ

Solicitantul ajutorului pentru plata chiriei trebuie să aibă domiciliul sau reședința în municipiul Deva, de cel puțin 24 de luni. Excepție fac victimele violenței domestice și tinerii până la 35 de ani, proveniți din structurile rezidențiale ale DGASPC Hunedoara.

De asemenea, solicitantul și familia sa nu trebuie să aibă în proprietate o locuință sau să o fi înstrăinat în ultimii 10 ani.

O altă condiție este ca solicitantul să nu dețină mai mult de un autovehicul, cu vechime sub 5 ani, iar în cazul familiei, membrii acesteia să nu dețină mai mult de două autovehicule, cu vechime sub 5 ani.

Totodată, solicitantul și familia sa, în cazul în care au făcut demersuri pentru a fi cuprinși în lista de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de o locuință socială sau ANL, chiar dacă nu au primit încă o locuință, nu mai pot primi ajutorul pentru plata chiriei.

De asemenea, solicitantul sau oricare major al familiei sau asimilați termenului de familie (concubin, partener), care a primit de la stat credite pentru închiriere/construire de locuință sau alte programe aprobate prin legislația în vigoare, nu mai poate beneficia de sprijinul DAS Deva.

Nu pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei persoanele singure/familiile care nu și-au achitat impozitele, taxele și amenzile la bugetul local!

Ce venituri maxime trebuie să aibă beneficiarii și cât este valoarea ajutorului primit de la DAS Deva

Veniturile nete lunare până la care se acordă ajutorul lunar pentru plata chiriei sunt următoarele:

⇒ 2.102 lei – pentru persoana singură
⇒ 2.995 lei – pentru familia cu 2 persoane
⇒ 3.468 lei – pentru familia cu 3 persoane
⇒ 3.941 lei – pentru familia cu 4 persoane
⇒ 4.414 lei – pentru familia cu 5 persoane
⇒ 4.887 lei – pentru familia cu 6 persoane

În cazul familiilor cu mai mult de 6 membri, se adaugă 0,5 ISR pentru fiecare persoană (ISR = 525,5 lei, conform legii).

Cuantumul ajutorului pentru plata chiriei nu poate fi mai mare decât chiria prevăzută în contractul de închiriere și se stabilește pe bază de punctaj, în funcție criteriile prevăzute în HCL nr. 432/2022, astfel:

– între 1 – 15 puncte: până la 900 lei, lunar (anul 1), până la 700 lei, lunar (anul 2), până la 500 lei, lunar (anul 3)
 – peste 15 puncte: până la 1.400 lei, lunar (anul 1), până la 1.100 lei, lunar (anul 2), până la 800 lei , lunar (anul 3)

În primul an, pentru beneficiarii care nu au un loc de muncă, la data acordării dreptului de ajutor lunar pentru plata chiriei, plata dreptului se asigură pentru șase luni consecutive, urmând ca pentru a beneficia în continuare, până la împlinirea celor 12 luni, să facă dovada angajării. Pentru anul II și III, perioada în care beneficiarii pot să nu dețină un loc de muncă este de cel mult trei luni consecutive.

Ajutorul pentru plata chiriei nu va fi primit de beneficiar, ci va ajunge direct în contul proprietarului locuinței, prin transfer bancar.

Cererea pentru acordarea ajutorului pentru plata chiriei poate fi descărcată de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Deva.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0755.878.591, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 și vineri – între orele 8:00-14:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *