fbpx
 • 0747.305.190
 • redactie@stiridinhunedoara.ro
 • Deva, județul Hunedoara

Învățământ dual, la un alt nivel. Primăria Deva semnează parteneriate cu universități, licee și firme private, pentru constituirea unui consorțiu pentru învățământul dual. Se dorește crearea unui campus profesional integrat

Administrația locală din municipiul Deva intenționează să depună un proiect, prin care se dorește crearea unui campus profesional integrat, la Deva, dar și realizarea unui consorțiu regional pentru învățământul dual. Astfel, astăzi, în ședința de Consiliu Local Deva, aleșii locali au votat un proiect prin care s-a aprobat încheierea unui contract de parteneriat în scopul înființării unui consorțiu pentru învățământ dual.

Parteneriatul care urmează să fie semnat este între Municipiul Deva, Universitatea din Petroșani, Universitatea Politehnică Timișoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva, S.C. Demgy Deva S.R.L, Arcelormittal Hunedoara S.A, S.C. Auto Schunn S.R.L și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.

Ministerul Educației a lansat apelul de proiecte „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI: Politici pentru noua generație/ Componenta 15: Educație /Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

„Asigurarea posibilității accesării fondurilor europene impune constituirea prealabilă a consorțiului pentru învăţământ dual, prin încheierea unui contract de parteneriat, conform Metodologiei privind constituirea Consorţiilor pentru învăţământ dual, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 6216/2022.

Conform prevederilor art. 6 din Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, consorțiul este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități:

a) instituții de învățământ superior de stat/ particulare acreditate;
b) unități de învățământ preuniversitar de stat/ particular acreditate;
c) unități administrativ-teritoriale ( UAT);
d) operatori economici.
La tipurile de entități enumerate se pot adăuga, după caz, și alți parteneri relevanți pentru formarea în sistem dual și angajare sau inserție pe piața muncii, de la nivel național sau european”, se arată în hotărârea votată astăzi de consilerii locali.

Totodată, potrivit aceluiași act normativ, în vederea stabilirii relațiilor parteneriale din cadrul consorțiului, entitățile constitutive încheie un contract de parteneriat, cu o durată de minimum 15 ani, ca structură partenerială fără personalitate juridică, fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii. Consorţiul reprezintă un centru de expertiză pentru implementarea reformelor naţionale din domeniul educaţiei şi formării profesionale prin învăţământul dual, specificul regional al Consorţiului fiind asigurat prin respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare.

„În acest context Municipiul Deva a organizat procedura de selecție a partenerilor privați – operatori economici, în scopul constituirii unui consorțiu pentru învățământ dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6216/2022, publicând anunțul de selectie pe site-ul propriu, în urma căreia au fost selectați trei operatori economici.

De asemenea, ca urmare a informării de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a potențialilor parteneri, precum și a publicării anunțului de selecție parteneri, pentru aderarea la structura partenerială și-au manifestat, în scris, intenția: Universitatea din Petroșani, Universitatea Politehnică Timisoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara, Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, precum și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara”, se arată în hotărârea votată astăzi de Consiliul Local.

Astfel structura Consorțiului pentru învățământ dual care se va înființa va include entitățiile care și-au manifestat intenția de a sprijini demersul Municipiului Deva, în acord cu structura impusă de prevederile art. 6 din metodologia amintită, respectiv:

 • Municipiul Deva;
 • Universitatea din Petroșani;
 • Universitatea Politehnică Timișoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara;
 • Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva;
 • Liceul Tehnologic ”Transilvania” Deva;
 • S.C. Demgy Deva S.R.L;
 • Arcelormittal Hunedoara S.A;
 • S.C. Auto Schunn S.R.L;
 • Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.

„Consorţiul propus a fi constituit sub denumirea „Consorțiul regional integrat pentru învățământ dual Deva” vizează, fără a se limita la aceasta, dezvoltarea şi dotarea unui Campus profesional integrat, în Municipiul Deva, constând într-un complex educaţional în care se vor desfășura activități specifice învăţământului preuniversitar şi dual şi învăţământului universitar dual şi care va constitui parte a infrastructurii şcolare şi universitare, pentru procesul de învăţământ.

Consorţiul constituit conform metodologiei aprobată prin Ordinul nr. 6216/2022 va solicita Ministerului Educaţiei avizul de constituire”, se mai arată în documentul citat.

Iniţiativa realizării Campusului Profesional Integrat Deva va face obiectul unui proiect pentru implementarea căruia structura partenerială nou creată va depune o cerere de finanţare în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, din Pilonul VI: Politici pentru noua generație/ Componenta 15: Educație /Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, cu respectarea cerinţelor impuse prin Ghidul solicitantului ‚,Program-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 6458/2022 şi publicat pe pagina de internet www.edu.ro, secţiunea România Educată – PNRR – Consorţii pentru învăţământ dual.

Foto ilustrativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *