fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

Înscrieri pentru studii de masterat la ASE București, filiala Deva

Academia de Studii Economice din București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de înscriere şi admitere online pentru programul de masterat “Managementul afacerilor mici şi mijlocii”, învăţământ de zi cu frecvenţă, cu durata de doi ani.

Înscrierea se desfăşoară online, în perioada 20-24 iulie 2023 (joi – duminică, între orele 8:00-16:00 şi luni – între orele 8:00-12:00), pe platforma admitere.ase.ro, unde candidaţii vor încărca dosarul de concurs şi vor achita taxa de înscriere (250 lei).

Admiterea se face prin concurs. Candidaţii vor fi ierarhizaţi în funcţie de media de admitere, calculată ca medie ponderată între rezultatele la proba de specialitate – 40% (test-grilă, care va fi susţinut la ASE Bucureşti, în data de 27 iulie 2023) şi media obţinută la examenul de licenţă – 60%.

Tematica şi bibliografia pentru testul grilă sunt afişate pe www.ase.ro – Secţiunea Masterat – Admitere Masterat 2023 – Regulament admitere (Anexa 3).

Actele necesare pentru înscriere:
– copia diplomei de licenţă (sau echivalentă)/adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2023)
– copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la licenţă
– copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) şi a foii matricole (sau echivalentă)
– copia certificatului de naştere
– copia cărţii de identitate
– copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
– declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează să nu urmeze simultan mai mult de două programe de studii universitare (se completează pe admitere.ase.ro)
– o fotografie ¾ tip legitimaţie/paşaport
– copia adeverinţei medicale (eliberată de medicul de familie), din care să rezultate că solicitantul este apt pentru înscrierea la master
– dovada achitării taxei de înscriere (în cazul plăţii prin virament bancar)
– declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii.

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024 este 5.000 de lei şi poate fi achitată în două rate egale. Prima rată (50% din taxă) se achită online, pe platforma admitere.ase.ro, în perioada 28 – 30 iulie 2023 (joi – duminică).

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la numărul de telefon 0772.168.483 (Centrul Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din București, situat în Deva, Piaţa Unirii, nr. 3 – vizavi de Primăria Municipiului Deva).

Centrul Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *