fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

Bugetul Devei pentru anul 2023, pus în dezbatere publică

Primăria Municipiului Deva a inițiat procedura de consultare publică cu privire la PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022, publicată in Monitorul Oficial nr. 1214 din 19 decembrie 2022.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 03.01.2023-18.01.2023, pe adresa de e-mail: buget2023@primariadeva.ro, fax: 0254.226.176 sau să le depună la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4.
Materialele vor prezenta mențiunea Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
Consultarea publică privind dezbaterea proiectului de buget general al Municipiului Deva pe anul 2023 va avea loc în data de 18 ianuarie 2023, ora 12:00, în sala de sedințe a Primăriei Municipiului Deva.

Veniturile bugetului general sunt în sumă de 507.807,68 mii lei și cuprind:
– bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 481.682,47 mii lei,
– bugetul creditelor interne în sumă de: 20.121,85 mii lei,
– bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de: 5.791,36 mii lei,
– bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 212,00 mii lei.

Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 557.956,98 mii lei și cuprind:
– bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 531.479,06 mii lei,
– bugetul creditelor interne în sumă de: 20.121,85 mii lei,
– bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de: 6.144,07 mii lei,
– bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 212,00 mii lei.

Excedentul anului 2023 – buget local, în sumă de 49.796,59 mii lei, a cărui utilizare urmează să fie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Deva, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru finanțarea obiectivelor de investiții, în anul 2023.

Excedentul anilor precedenți – bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 352,71 mii lei, a cărui utilizare va fi dispusă în anul 2023 prin Decizii/Dispoziții ale ordonatorilor terțiari de credite, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, sau după caz, dezvoltare.

Potrivit administrației locale, veniturile bugetului local înregistrează o creștere de 38,01% față de valorile prognozate în bugetul inițial al anului precedent și o creștere de 33,60% față de valorile prognozate în bugetul final al anului 2022, pe fondul avansării execuției obiectivelor finanțate din fonduri nerambursabile, respectiv din bugetul local al municipiului Deva, precum și ca urmare a creșterii sumelor estimate a se încasa din cota defalcată din impozitul pe venit cuvenită autorităților publice locale.

Având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii ale U.A.T. Municipiul Deva a depășit în ultimii 2 ani procentul de 97% pe fiecare an, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, pentru anul 2023, s-a estimat o creștere a veniturilor proprii cu 16,10% față de încasările anului precedent, ca rezultat al creșterii sumelor estimate a se încasa din cota defalcată din impozitul pe venit cuvenită autorităților publice locale și a creșterii veniturilor proprii.

Ponderea investițiilor în total buget general este de 54,13%, respectiv de 302.012,17 mii lei.

„Prioritate la alocarea fondurilor pentru investiții au avut proiectele cu finanțare nerambursabilă și proiectele de investiții aflate în continuare. Proiectele de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile acoperă o plajă mare de domenii gestionate de Primăria Municipiului Deva: clădirile și dotările unităților de învățământ preuniversitar de stat, eficiența energetică prin anveloparea blocurilor, mobilitatea urbană și infrastructură socială.

Facem precizarea că sumele se vor modifica în funcție de închiderile finale ale anului 2022.
Obiectivul general este creșterea calității vieții în municipiul Deva – educație, sănătate, infrastructură, mediu, transport în comun, spații verzi, asistență socială etc”, a spus primarul Devei, Florin Oancea, într-un comunicat de presă.

Cei interesați pot consulta aici proiectul:

PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL 2023.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *